Join Our Network of Experts

From our blog

Latest Posts

<div class="news-item-wrp Dfx flxWrp tsfCol_100 msfCol_100 sfCol_100"><div class="news-item Dfx flxWrp tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0 tMb-20 mMb-20 Pl--5 Pl--10 tMl-0 tMr-0 mMl-0 mMr-0 mPt-5 mPr-5 mPb-5 mPl-5 Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 tMt-10 mMt-10 Mr-15 Ml-15 Mt-0 Mb-30" style="width: 100%; background-color: rgb(255, 255, 255); border-radius: 0px; border-style: none; border-width: 0px; border-color: rgba(221, 221, 221, 0.294); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 2px 1px; align-self: stretch;"><div class="news-cont1 Dfx flxWrp news-cont TxAl-c Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 sfCol_100"><div class="news-img-wrp com-ele TxAl-c Dib fit-image sfCol_100 ofH H-307" data-title="Image" style="display: block;"><a href="##postLink##"><img style="width: 100%;" src="##postImg##" class="H-307"></a></div></div><div class="news-cont2 Dfx flxWrp news-cont sfCol_100 TxAl-l Ml-0 tPl-15 tPr-15 tPt-5 mPl-15 mPr-15 mPb-10 mPt-10 Pt-20 Pr-20 Pb-20 Pl-20"><div data-title="Category" class="news-cat-wrp com-ele sfCol_100 Mb-5 Mt-5 Dn"><span class="news-cat Dib ff-opensans txU f-weight-600 Fs-14 Lh-21 tMt-5 tMb-5" style="color: rgb(157, 157, 157);">##postCat##</span></div><div data-title="Title" class="news-tit-wrp com-ele sfCol_100 Mb-15 Mt-0 tMt-0 mMt-0"><a href="##postLink##" style="text-decoration: none; color: rgb(39, 39, 39);" class="news-tit Dib tFs-20 tMb-15 mFs-19 mMt-5 mMb-10 mLh-43 tLh-40 ff-poppins f-weight-400 Lh-40 Fs-20">##postTitle##</a></div><div data-title="Author" class="news-auth-wrp com-ele Dib Mr-15">##postAuth##</div><div data-title="Date" class="news-date-wrp com-ele Dfx TxAl-m"><span class="date-icon fa fa-calendar Dib Fs-13 tFs-13 mFs-13 Lh-15 Mr-5 " style="color: rgb(204, 204, 204);"></span><span class="news-date Fs-15 Lh-30 mPl-5 tPl-5 ff-poppins f-weight-400" style="color: rgb(204, 204, 204);">##postDate##</span></div><div data-title="Summary" class="news-sum-wrp com-ele sfCol_100 Mb-15"><pre class="news-sum Dib Lh-28 mLh-31 mFs-16 tFs-17 tLh-34 ff-poppins f-weight-300 Fs-18 tMt-5 mMt-5 Mt-15" style="color: rgb(41, 43, 44);">##postSum##</pre></div><div data-title="Detail Button" class="news-btn-wrp com-ele sfCol_100 TxAl-r"><a class="news-btn Dib txU Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 Lh-14 tLh-24 tFs-14 mFs-13 mLh-21 ff-poppins f-weight-600 Fs-15 hovered" style="text-decoration: none; border-radius: 5px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); color: rgb(109, 82, 194); box-shadow: none; border-style: none; border-width: 0px; border-color: rgb(41, 43, 44);" href="##postLink##" data-hovereffect="{&quot;bg&quot;:&quot;rgba(204, 204, 204, 0)&quot;,&quot;font&quot;:&quot;rgba(41, 43, 44,1)&quot;,&quot;box&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;off&quot;,&quot;hl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;vl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;br&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;c&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;i&quot;:&quot;false&quot;},&quot;border&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;none&quot;,&quot;top&quot;:&quot;0&quot;,&quot;right&quot;:&quot;0&quot;,&quot;bottom&quot;:&quot;0&quot;,&quot;left&quot;:&quot;0&quot;,&quot;tc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;rc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;bc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;lc&quot;:&quot;#000&quot;},&quot;zoom&quot;:&quot;10&quot;,&quot;delay&quot;:0}" hovered-mousein="out">Read More</a></div></div><div class="news-cont3 Dfx flxWrp news-cont sfCol_100 TxAl-l Pt-5 Pl-15 Pr-15 Pb-15 tPb-15 tPt-15 mPl-10 mPr-10 mPb-15 tPl-15 tPr-15"></div></div></div>
<div class="news-auth Dib Fs-14 tMr-10 mMr-15"><a class="news-auth-link Dfx TxAl-m" href="##postAuthLink##" data-user="##user##"><div class="auth-imgIcn-wrap Dib Mr-10 tMl-0 tMr-10 mMr-10"><img class="news-auth-img W-30 mW-28" src="##postAuthImg##"></div><span class="news-auth-name Dib Fs-15 Lh-27 ff-poppins f-weight-400" style="color: rgb(204, 204, 204);">##postAuthName##</span></a></div>

All

<div class="news-item-wrp Dfx flxWrp tsfCol_100 msfCol_100 sfCol_100"><div class="news-item Dfx flxWrp tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0 tMb-20 mMb-20 Pl--5 Pl--10 tMl-0 tMr-0 mMl-0 mMr-0 mPt-5 mPr-5 mPb-5 mPl-5 Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 tMt-10 mMt-10 Mt-0 Mb-0 Ml-0 MrN-5" style="width: 100%; background-color: rgb(255, 255, 255); border-radius: 0px; border-style: none; border-width: 0px; border-color: rgba(221, 221, 221, 0.294); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 2px 1px; align-self: stretch;"><div class="news-cont1 Dfx flxWrp news-cont TxAl-c Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 sfCol_45"><div class="news-img-wrp com-ele TxAl-c Dib fit-image ofH sfCol_100 H-306" data-title="Image" style="display: block;"><a href="##postLink##"><img style="width: 100%;" src="##postImg##" class="H-306"></a></div></div><div class="news-cont2 Dfx flxWrp news-cont TxAl-l Ml-0 Pl-15 Pr-15 tPl-15 tPr-15 tPt-5 mPl-15 mPr-15 mPb-10 mPt-10 sfCol_55 Pt-0 tPb-20 Pb-0 TxAl-t"><div data-title="Category" class="news-cat-wrp com-ele sfCol_100 Mb-5 Mt-5 Dn"><span class="news-cat Dib ff-opensans txU f-weight-600 Fs-14 Lh-21 tMt-5 tMb-5" style="color: rgb(157, 157, 157);">##postCat##</span></div><div data-title="Title" class="news-tit-wrp com-ele sfCol_100 Mb-15 Mt-5"><a href="##postLink##" style="text-decoration: none; color: rgb(39, 39, 39);" class="news-tit Dib tFs-20 tMb-15 mFs-19 mMt-5 mMb-10 mLh-43 tLh-40 Fs-18 ff-poppins f-weight-400 Lh-29">##postTitle##</a></div><div data-title="Author" class="news-auth-wrp com-ele Dib Mr-15 Dn">##postAuth##</div><div data-title="Date" class="news-date-wrp com-ele Dfx TxAl-m Dn"><span class="date-icon fa fa-calendar Dib Fs-13 tFs-13 mFs-13 Lh-15 Mr-5 " style="color: rgb(204, 204, 204);"></span><span class="news-date ff-opensans f-weight-300 Fs-15 Lh-30 mPl-5 tPl-5" style="color: rgb(204, 204, 204);">##postDate##</span></div><div data-title="Summary" class="news-sum-wrp com-ele sfCol_100 tMb-10 mMb-10 Mb-5"><pre class="news-sum Dib mLh-31 mFs-16 tFs-17 tLh-34 Fs-16 ff-poppins f-weight-300 Lh-26" style="color: rgb(41, 43, 44);">##postSum##</pre></div><div data-title="Detail Button" class="news-btn-wrp com-ele sfCol_100 TxAl-r"><a class="news-btn Dib txU Pt-0 Pb-0 tLh-24 tFs-14 mFs-13 mLh-21 Fs-14 ff-poppins f-weight-400 Lh-31 tPl-5 mPl-5 Pl-10 tPr-5 mPr-5 Pr-10" style="text-decoration: none; border-radius: 5px; background-color: rgb(109, 82, 194); color: rgb(255, 255, 255);" href="##postLink##">Read More</a></div></div><div class="news-cont3 Dfx flxWrp news-cont TxAl-l Pl-15 Pr-15 tPb-15 tPt-15 mPl-10 mPr-10 mPb-15 tPl-15 tPr-15 sfCol_38 Pb-0 mPt-15 Pt-0"></div></div></div>
<div class="news-auth Dib Fs-14 tMr-10 mMr-15"><a class="news-auth-link Dfx TxAl-m" href="##postAuthLink##" data-user="##user##"><div class="auth-imgIcn-wrap Dib Mr-10 tMl-0 tMr-10 mMr-10 Dn"><img class="news-auth-img W-30 mW-28" src="##postAuthImg##"></div><span class="news-auth-name Dib ff-opensans f-weight-300 Fs-15 Lh-27" style="color: rgb(204, 204, 204);">##postAuthName##</span></a></div>

All

<div class="news-item-wrp Dfx flxWrp tsfCol_100 msfCol_100 sfCol_50"><div class="news-item Dfx flxWrp Mt-0 tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0 Mb-20 mMb-20 Ml-0 Mr-0 tMl-0 tMr-0 mMl-0 mMr-0 tMb-20 mPt-10 mPr-10 mPb-10 mPl-10 TxAl-b Pt-10 Pr-10 Pb-10 Pl-10" style="align-self: stretch;"><div class="news-cont1 Dfx flxWrp news-cont msfCol_100 TxAl-l Mb-0 sfCol_100 tPt-5 tPr-5 tPb-5 tPl-5 mPt-5 mPr-5 mPb-5 mPl-5 Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0"><div data-title="Author" class="news-auth-wrp com-ele Dib Mr-15 Dn">##postAuth##</div><div data-title="Date" class="news-date-wrp com-ele Dfx TxAl-c TxAl-t Mt-5 tTxAl-r mTxAl-c Dn"><span class="date-icon fa fa-calendar Dib Fs-13 tFs-13 mFs-13 Lh-18 Mr-5 tPt-5 tMr-10 mLh-27 mMr-10 Dn" style="color: rgb(204, 204, 204);"></span><span class="news-date ff-opensans f-weight-300 Lh-18 Fs-13 tFs-14 tLh-18 tMt-0 tPt-5 mFs-14 mLh-25 mPl-5 tPl-5" style="color: rgb(204, 204, 204);">##postDate##</span></div><div data-title="Summary" class="news-sum-wrp com-ele sfCol_100 Mb-15 Dn"><pre class="news-sum Dib ff-opensans f-weight-300 mLh-31 mFs-16 tFs-17 Fs-15 Lh-24 tLh-27 tMb-5 mMb-15" style="color: rgb(40, 40, 40);">##postSum##</pre></div><div data-title="Detail Button" class="news-btn-wrp com-ele sfCol_100 TxAl-r Dn"><a class="news-btn Dib ff-opensans txU f-weight-600 Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 Fs-12 Lh-14 tLh-24 tFs-14 mFs-13 mLh-21" style="text-decoration: none; border-radius: 5px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); color: rgb(255, 36, 0);" href="##postLink##">Read More</a></div><div class="news-img-wrp com-ele TxAl-c Dib fit-image ofH H-243 sfCol_100" data-title="Image" style="display: block;"><a href="##postLink##"><img style="width: 100%;" src="##postImg##" class="H-243"></a></div></div><div class="news-cont2 Dfx flxWrp news-cont TxAl-l Ml-0 mPb-10 tPt-0 msfCol_100 Pr--5 tPl-0 tPr-0 mPl-0 mPr-0 mPt-5 sfCol_100 Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0"><div data-title="Category" class="news-cat-wrp com-ele sfCol_100 Mt-5 Mb-10 Dn"><span class="news-cat Dib ff-opensans txU f-weight-600 Fs-14 Lh-21 tMt-5 tMb-5 Pl-5 Pr-5" style="background-color: rgb(31, 182, 255); color: rgb(255, 255, 255);">##postCat##</span></div><div data-title="Title" class="news-tit-wrp com-ele sfCol_100 Mb-0 tMt-10 mMt-10 tPt-5 tPr-5 tPb-5 tPl-5 mPt-5 mPr-5 mPb-5 mPl-5 MtN-60 Pt-15 Pr-15 Pb-15 Pl-15" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="##postLink##" style="text-decoration: none; color:rgb(0, 0, 0);" class="news-tit Dib Fs-16 tFs-18 tLh-30 tPt-5 mFs-17 mMt-0 mMb-0 mLh-27 tMb-0 ff-poppins f-weight-400 Lh-24">##postTitle##</a></div></div><div class="news-cont3 Dfx flxWrp news-cont sfCol_100 TxAl-l tPb-0 tPt-0 mPl-0 mPr-0 mPb-0 tPl-0 tPr-0 Pt-0 Pb-0 Pl-0 Mt-0 Mb-0 Ml-0 Pr-0 tMr-15 mMr-15 Mr-0"></div></div></div>
<div class="news-auth Dib Fs-14 tMr-10 mMr-15"><a class="news-auth-link Dfx TxAl-m" href="##postAuthLink##" data-user="##user##"><div class="auth-imgIcn-wrap Dib tMl-0 tMr-10 mMr-10 Mr-5 Dn"><img class="news-auth-img mW-28 W-21" src="##postAuthImg##" style="border-radius: 15px;"></div><span class="news-auth-name Dib ff-opensans f-weight-300 Lh-27 Fs-13" style="color: rgb(204, 204, 204);">##postAuthName##</span></a></div>

All

Careers at Neemacademy

Neema Education Foundation is an edtech startup in Nepal formed in 2018 changing the future of learning and making it a impactful one by the founders who have more than 30 years of experience in education field and more than a decade experience in technology field. The company has been working in digitizing the education system in Nepal through an eLearning platform named “Neemacademy”. 

Neemacademy is an integrated solution of learning management system with interactive learning programs and digital content like on-demand videos, textual content, 3D and animation-based contents, game-based learning and many more mapped to Curriculum development Center (CDC) under Minister of Education, Science and Technology. The platform aims to bridge the gap among educational institutes, instructors, learners and parents.

The company has in-house team of experienced educational subject lead and subject matter experts, software technicians, digital production & creative team and content team who are constantly working on making the content better to enhance the digital learning experience of students.

Job Openings

sales manager

sales | Kathmandu